گواهی دوره ضمن خدمت

گواهی دوره ضمن خدمت فیزیک 1 و آزمایشگاه که در زمستان سال 1388 برگزار گردید آماده تحویل است .

کلیه همکاران شرکت کننده می توانند برای دریافت گواهی خود به اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 قزوین مراجعه نمایند . گواهی ها به مناطق ارسال نخواهد شد.

/ 0 نظر / 27 بازدید