معرفی اعضای شورای اجرایی

نام ونام خانوادگی سمت در شورا همراه تلفن منزل مهدی   سیفی رییس شورای اجرایی 091218240۶٣ 3773251-0281 سید محمد قافله باشی قائم مقام 09123824532 3676844-0281 شمسعلی پور ارجمند  مسئول روابط عمومی 09121818620 2566827-0281 رضا صفر پور انبوهی مسئول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
خرداد 90
2 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
6 پست