تقدیر از بازنشستگان عضو انجمن

پس از ایراد سخنرانی هدایایی به رسم یادبود تقدیم این عزیزان شد.

1-آقای اسدالله یوسفی  از ناحیه 2 قزوین

2-خانم فاطمه قافله باشی  از ناحیه 1 قزوین

3-خانم منیره اتحاد  از ناحیه 2 قزوین

لازم به ذکر است که در مراسمی مشابه در سالهای گذشته از سایر پیش کسوتان عضو و همکار انجمن تقدیر شده بود.

پس از این مراسم حاج آقای شهیدی و آقای یوسفی برای حاضرین در جلسه سخنرانی کردند.

/ 0 نظر / 10 بازدید