دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه توسط اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک در تاریخ 14 تا 16 شهریور 1390 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار می گردد.

همکارانی که تمایل به شرکت در این کنفرانس و یا ارائه کارگاه را دارند، می توانند برای دریافت فرم های مبوطه،به انجمن علمی معلمان فیزیک استان مراجعه نمایند. 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید