مجمع عمومی

انتخابات پنجمین دوره شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان قزوین در روز پنجشنبه 6 / 3 / 1389 در محل سالن کوثر بر گزار می گردد.

از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می شود با حضور به موقع و فعال خود شورای اجرایی انجمن را یاری نمایند.

در ضمن همکارانی که تا کنون موفق به تمدید عضویت خود نشده اند تقاضا می شودتا قبل از شروع انتخابات اقدام نمایند.

مدارک لازم:  1- دو قطعه عکس   2-کپی اخرین حکم   3- مبلغ   6000 تومان حق عضویت دو ساله

ساعت شروع انتخابات _ 30 : 8 صبح

شروع گارگاه _   10 صبح

/ 0 نظر / 62 بازدید