پست های ارسال شده در تیر سال 1388

معرفی اعضای شورای اجرایی

نام ونام خانوادگی سمت در شورا همراه تلفن منزل مهدی   سیفی رییس شورای اجرایی 091218240۶٣ 3773251-0281 سید محمد قافله باشی قائم مقام 09123824532 3676844-0281 شمسعلی پور ارجمند  مسئول روابط عمومی 09121818620 2566827-0281 رضا صفر پور انبوهی مسئول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید