ناسا و مشکل خودکار

هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد با مشکل کوچکی روبرو شد. آنها دریافتند که خودکارهای موجود، در فضای بدون جاذبه کار نمیکنند.(جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمیریزد.)

برای حل این مشکل آنها شرکت مشاورین "اندرسون" را انتخاب کردند. تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید، ۱۲ میلیون دلار صرف شد و در نهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه مینوشت، زیر آب کار میکرد، روی هر سطحی حتی کریستال مینوشت و در دماهای زیر صفر تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد کار میکرد.

روس ها راه حل ساده تری داشتند: آنها از مداد استفاده کردند!

/ 0 نظر / 7 بازدید