گرد همایی دانش آموزی

انجمن فیزیک ایر ان هجدهمین گردهمایی دانش آموزی فیزیک کشور  را از  ۱۳ تا ۱۶ مرداد ماه  ۱۳۸۹در نیشابور برگزار می کند.

دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی می توانند در یکی از زمینه های

- کار تجربی ابتکاری

- ساخت یک وسیله فیزیکی

- شبیه سازی رایانه ای پدیده های فیزیکی

بارعایت نکات مورد نظر کمیته علمی ، گزارش کار خود را تهیه وتا  ۱۵ اردیبهشت ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر  با دفتر انجمن معلمان فیزیک و یا گروه فیزیک استان تماس حاصل نمایید.

/ 0 نظر / 135 بازدید