بازدید علمی

به دنبال درخواست گروه آموزشی فیزیک استان و موافقت مدیریت محترم شرکت صنایع آموزشی امکان بازدید از آزمایشگاه های این شرکت در روز سه شنبه 27 / 11 / 1388  فراهم شده است .

لذا همکاران محترم عضو انجمن نیز می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این بازدید علمی با دفتر انجمن  (3325317 - 0281 ) ویا آقای سیفی ( 09121824063 ) تماس حاصل نمایند.

حرکت : ساعت  15 / 7 صبح روز مذ کور از مقابل سازمان آموزش و پرورش استان قزوین واقع در میدان شهید بابایی خیابان شهید دستغیب خواهد بود . 

/ 0 نظر / 6 بازدید